...دخترا و پسرا

 

 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

چرا وقتی بهم گفتی همه کاری برات میکنم فک نکردی ازت همین انتظارو دارم؟

 مگه نگفته بودم کاریو که نمیکنی نگو....

چرا به دست هم دیگه خودمونو زجر بدیم؟؟؟

چرا ؟؟؟؟

چرا کمی تحمل نکنیم و دلیلش رو نبینیم..؟؟؟

 چرا....؟؟؟؟؟؟؟؟

چرا تا تقی بو توقی میخوره قهر میکنی دیگه نمیای؟؟؟

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

من بهت اعتماد داشتم و دارم فقط خواستم ببینم مگه این آذین نمیگه من عوض شدم اروینمو میخوام؟؟؟؟ واقعا راسته و  خودش عوض شده که  حرفاش  رو حساب کتاب بود و عمل میکرد ( من برات هر کاری میکنم..)

خواستم از ته دل بشم اروینت پس چرا اینجور میکنی؟؟؟

گفتی بشو اروین منم خواستم  ببینم چقدر برات اهمیت دارم و چقدر حرفای اون شبت  رو عملی میکنی تا با دل قص بشم اروین...

خواستم وقتی عکسو میدی دلیلشو بگم....

ولی آذین چرا  سطحی نگاه کردیو رفتی ؟؟

چرا فک کردی بهت اعتماد ندارم ؟؟؟؟

به تو هم حق میدم.. منم بد امتحانی کردم... ولی خب تو حداقل باید صبر و تحمل میکردی  نه زود قهر کنی..  اگه اینجوری با یه حرکت ناراحت شی قرار بود بگی و دلیلشو بپرسی ازم منم تکرار نکنم نه اینجوری بذاری بری.... آف کنی و  منو به خاطر گوش کردن حرف خودت تنبیه کنی..

اروین من بشو....

اینو گفتی پس ظرفیت داشته باش تا اگه اینجوری شد با یه معذرت خواهی حل شه...

من هم فقط حرفتو امتحان کردم ولی بد بود باید یه طوری میکردم  فک نکنی اعتماد ندارم و به بیتا هم  گفتم غیر مستقیم بگه ولی متوجه نشدی..

عیبی نداره اشتباه از هر ۲ تامون بوده یه معذرت حلش میکنه

حالا ۳ شنبه زنگ بزن بهم نفسم.... شب

منتظرم...

خیالت راحت بهت حق میدم...... برگرد...

بغلم کن...

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد 

 تصاوير زيباسازی ، كد موسيقی ، قالب وبلاگ ، خدمات وبلاگ نويسان ، تصاوير ياهو ، پيچك دات نت www.pichak.net

 

زیر بارون تو منو ببوس
می خوام عاشق بارون باشم
توی سرما بغلم کن
می خوام عاشق سرمای زمستون باشم
توی گرما, جینگ آفتاب بگو که دوسم داری
من می خوام عاشق گرمای تابستون باشم
هر کجا دلم بگیره من می خوام یاد تو باشم
خدا اون روز و نیاره که یه روز از تو جدا شم
چه خوبه با تو همیشه موندن و پیر شدن
به هوای روز آشتی گاهی دلگیر شدن
دستامو بگیر تو دستات وقتی از تب میسوزم
من می خوام عاشق زندگی توی تب باشم
شب و نیمه شب بشین تنگ دلم
روز و دوست دارم و می خوام مرده ی شب باشم

   

گفتي كه به احترام دل باران باش

  باران شدم و به روي گل باريدم
 
گفتي كه ببوس روي نيلوفر را،
 
 از عشق تو گونه هاي او بوسيدم
 
گفتي كه براي باغ دل  پيچك باش ،
 
 بر ياسمن نگاه تو پيچيدم
 
 گفتي كه براي لحظه اي دريا شو،

 دريا شدم و تو را به ساحل ديدم

گفتي كه بيا و لحظه اي مجنون باش ،

مجنون شدم و ز دوريت ناليدم

گفتي كه بيا و از وفايت بگذر ،

از لهجه ي بي وفاييت رنجيدم

گفتم كه بهانه ات برايم كافيست،

 معناي لطيف عشق را فهميدم 

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

تصاوير جديد زيباسازی وبلاگ , سايت پيچك » بخش تصاوير زيباسازی » سری ششم www.pichak.net كليك كنيد

 ای کسی

که هزار بار

گفتم دوستت دارم

ولی تو از گفتن این کلمه

شرم  داری  900  بار  800

جمله ی عاشقانه را در 700 جای

مختلف با 600 زبان ، پیش 500 نفر

مطرح کردم 400 نفر آن ها 300 جمله ی

آن  را  به 200 زبان در 100 برگ  نوشتند90 

بار برای تو  در 80 روز ، روزی 70 دقیقه خواندم ،

60 تای  آن  را 50  بار در فاصله 40  روز  برای خودت

خواندی ،30 تای آن را آموختی ، 20 جمله ی دیگر را 10بار

در  فاصله ی 9 روز تکرار کردی . به 8 سؤال من 7 مرتبه 6 جواب

در فاصله ی 5 روزدادی ، 4 تای آن را 3 بار تکرار کردی ، 2 ساعت از

تو خواهش کردم وفقط وفقط 1 بارگفتی دوستت دارم،آ ن هم زبانت با

لرزش و قلمت با لغزش...

 تصاوير زيباسازی وبلاگ،قالب وبلاگ،خدمات وبلاگ نويسان،آپلودعكس، كد موسيقی، روزگذر دات كام http://roozgozar.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدلم براي كسي تنگ استبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comكه چشمهاي قشنگش را بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبه عمق آبي درياي واژگون مي دوختبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comو شعرهاي خوشي چون پرنده ها ميخواندبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدلم براي كسي تنگ استبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comكه همچو كودك معصوميبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comدلش براي دلم مي سوختبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comو مهرباني را بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

بهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comنثار من ميكردبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.comبهار-بيست دات كام  تصاوير زيبا سازی وبلاگ  www.bahar-20.com

29329393342147406118.gif دختره از پسره پرسید من خوشگلم؟ 29329393342147406118.gif

29329393342147406118.gifگفت: نه…..29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gifگفت دوستم داری؟….29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gifگفت:نوچ….29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gif.گفت:اگه بمیرم برام گریه می كنی؟؟؟…..29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gifگفت:اصلا….29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gifدختره چشماش پر از اشك شد….هیچی نگفت….29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gifپسره بغلش كرد و گفت:29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gifتو خوشگل نیستی زیاترین هستی….29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gifتو رو دوست ندارم چون عاشقتم….29329393342147406118.gif
29329393342147406118.gifاگه تو بمیری برات گریه نمیكنم چون من هم می میرم….. 29329393342147406118.gif
 
29329393342147406118.gifآذین.. به مفهوم کازم فکر کن نه ظاهر....29329393342147406118.gif
+ نوشته شده در  یکشنبه نوزدهم تیر ۱۳۹۰ساعت 18:33  توسط erwin  |